(خداوندا) چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان كرده است . دعای عرفه ، بحار الانوار، ج 98، ص228        
اعضاء هيأت علمي
رياست نكومنش، مهدي   M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir رياست
2  احساني، مرتضی M.Ehsani@ippi.ac.ir معاونت توسعه مديريت و منابع
3  احمدجو، سعيد  S.Ahmadjo@ippi.ac.ir  
4  احمدي، شروين Sh.Ahmadi@ippi.ac.ir مدير مركز رشد پليمر
5  اروميه ‏اي، عبدالرسول  A.Oromiehie@ippi.ac.ir  
6  اسلامي‌منش، وحيد V.Eslamimanesh@ippi.ac.ir  
7  ارشاد لنگرودي، امير  A.Ershad@ippi.ac.ir  
8  اسفنده، مسعود  M.Esfandeh@ippi.ac.ir معاونت پژوهشي
9  امامي، مهرسا  M.Emami@ippi.ac.ir  
10 آهني كمانگر، شيدا  S.Kamangar@ippi.ac.ir  
11  ايماني، محمد  M.Imani@ippi.ac.ir  
12 باريكاني، مهدي  M.Barikani@ippi.ac.ir  
13  بحری، نعیمه N.Bahri@ippi.ac.ir  
14  بخشنده، غلامرضا  G.R.Bakhshandeh@ippi.ac.ir  
15  برزين، جلال J.Barzin@ippi.ac.ir مدير پژوهشكده علوم
16  برمر، محمد  M.Barmar@ippi.ac.ir  مدير امور فرهنگي
17  بهاروند، حبيب اله H.Baharvand@ippi.ac.ir  
18  بهشتي، محمد حسين M.Beheshty@ippi.ac.ir  مدير پژوهشكده فرايند
19  بوهندي، حسين  H.Boohendi@ippi.ac.ir  
20  پازكي فرد، شهلا  S.Pazokifard@ippi.ac.ir  
21  پروازي نيا، محمود  M.Parvazinia@ippi.ac.ir  
22  پيروزفر، حميد  H.Piroozfar@ippi.ac.ir  
23  تقي‏ زاده، سيد مجتبي  S.M.Taghizadeh@ippi.ac.ir  
24  تيموري، محمدباقر  M.Teimouri@ippi.ac.ir  
25  ثابت، سيد عليرضا  A.sabet@ippi.ac.ir مدير روابط عمومي
26  جليليان، سيد مهرداد  M.Djalilian@ippi.ac.ir  
27  جم جاه، رقيه R.Jamjah@ippi.ac.ir  
28  جمشيدي، احمد  A.Jamshidi@ippi.ac.ir  
29  جمشيدي، هاجر  H.Jamshidi@ippi.ac.ir  
30  جهاني، يوسف  Y.Jahani@ippi.ac.ir  
31   حكيم، شكوفه  S.Hakim@ippi.ac.ir  
32  خراساني، محمد تقي  M.Khorasani@ippi.ac.ir  
33  خنكدار، حسين علي  H.Khonakdar@ippi.ac.ir  
34 خسرو خدا بخشی k.khodabakhshi@ippi.ac.ir  
35  ربيعي، احمد  A.Rabbii@ippi.ac.ir  
36  رحيمي، اعظم  A.rahimi@ippi.ac.ir  
37  رحيمي، حميد  H.Rahimi@ippi.ac.ir  
38  رضوي نوري، محمد  M.Razavi@ippi.ac.ir  
39  رضا دوست، اميرمسعود  A.Rezadoust@ippi.ac.ir  
40  رضایی، مهدیه M.Rezaei@ippi.ac.ir  
41  زندي، مژگان  M.Zandi@ippi.ac.ir  
42  زينالي، محمد ابراهيم  M.Zeynali@ippi.ac.ir  
43 سادات‌نيا، بهروز B.Sadatnia@ippi.ac.ir  
44  سيد محقق، سيد محمد  S.M.Mohaghegh@ippi.ac.ir  
45  سليمي، علي  A.Salimi@ippi.ac.ir  
46  سلطاني، صديقه  S.Soltani@ippi.ac.ir  
47  شقاقي، سارا S.Shaghaghi@ippi.ac.ir  
48  شكرالهي، پروين  P.Shokrolahi@ippi.ac.ir  
49  شكرالهي، فاطمه  F.Shokrolahi@ippi.ac.ir  
50 صالحي، حميد  H.Salehi@ippi.ac.ir  
51 صحرائيان، راضي  S.Razi@ippi.ac.ir  
52 ضيائي، فرشيد  F.Ziaee@ippi.ac.ir  
53 ظهوريان، محمد جلال‌الدين  M.Zohuriaan@ippi.ac.ir  
54 عابديني، حسين H.Abedini@ippi.ac.ir مدير پژوهشكده مهندسي
55 عباسي، فرود  F.Abbasi@ippi.ac.ir  
56 عربي، حسن H.Arabi@ippi.ac.ir معاونت فناوري
57 عزيزي، حامد  H.Azizi@ippi.ac.ir  
58 عسکری، فهیمه F.Askari@ippi.ac.ir  
59 عطائي، محمد  M.Atai@ippi.ac.ir  
60 باقر علوي، سيد محمد  M.alavi@ippi.ac.ir  
61 فرهمند، فرهيد  F.Farahmand@ippi.ac.ir  
62 فلاحي، دل آرام  D.Fallahi@ippi.ac.ir  
63 قاسمي، اسماعيل  I.Ghasemi@ippi.ac.ir  
64 قريشي، ميرحميد رضا  M.H.R.Ghoreishy@ippi.ac.ir  
65 كبيري، كورش  K.Kabiri@ippi.ac.ir  
66 كرابي، محمد  M.Karabi@ippi.ac.ir  
67 گرشاسبي نيا، ندا  N.Garshasbi@ippi.ac.ir  
68 لاهوتي فرد، فرزاد  F.Lahootifard@ippi.ac.ir    
69 محمدي، فريدون F.Mohammadi@ippi.ac.ir  
70 مرتضوي، محمد مهدي M.Mortazavi@ippi.ac.ir  
71 مرشديان، جليل  J.Morshedian@ippi.ac.ir  
72 مشاك، آرزو  A.Mashak@ippi.ac.ir  
73 مهدويان، عليرضا  A.Mahdavian@ippi.ac.ir  
74 مؤبدي، حميد H.Mobedi@ippi.ac.ir  
75 مؤمن بالله، صمد  S.Moemen@ippi.ac.ir  
76 مهدي ‏پور عطايي، شهرام  S.Mehdipour@ippi.ac.ir  
77 ميرزاده، حميد H.Mirzadeh@ippi.ac.ir  
78 ميرزا طاهري، مژگان  M.Mirzataheri@ippi.ac.ir  
79 ميرعابديني، سيد مجتبي  SM.Mirabedini@ippi.ac.ir  
80 مهدوی، حمید H.Mahdavi@ippi.ac.ir  
81 میوه چی، هوری H. mivehchi@ippi.ac.ir  
82 نادري، قاسم G.Naderi@ippi.ac.ir  
83 نودهي، عزيزا...  A.Nodehi@ippi.ac.ir  
84 هاشمي، سيد علي  S.A.Hashemi@ippi.ac.ir  
85 هاشمي طباطبايي، ميترا  M.Tabatabaei@ippi.ac.ir  
86 هنركار، هنگامه  H.Honarkar@ippi.ac.ir  
87 يعقوبي، نكيسا  N.Yaghobi@ippi.ac.ir  
88 يگانه، حميد  H.Yeganeh@ippi.ac.ir  
89 يوسفي، علي اكبر A.Yousefi@ippi.ac.ir  
90 يوسفي، محمد  M.Yousefi@ippi.ac.ir  
91