بسمه تعالي

 

بانك اطلاعات پليمر ويرايش 1 سال 1382

 

يكي از مسائل قابل تأمل در كتابخانه‏هاي تخصصي حجم بالاي مقالات علمي در زمينه‏هاي موضوعي خاص مي‏باشد، كه اين مسئله در بلندمدت و با افزايش تعداد مجلات، فرآيند جستجو و بازيابي مقالات را به شكل دستي مشكل، وقت‏گير و حتي در پاره‏اي از موارد غيرممكن مي‏سازد.

براي مرتفع ساختن مشكلات فوق و همچنين با رعايت اصل جامعيت در امر تحقيقات و بازيابي، بطوريكه با جستجوي واژه‏هاي مورد نظر هر تعداد مقاله كه در آن زمينه خاص در مجموعه كتابخـانه موجود است در اختيار محقق قرار گيرد، تهيه يك بانك اطلاعات پليمر در واحد اطلاع‏رسـاني كتابخـانه پژوهشـگاه پليـمر و پتروشيمي ايران در دستور كار قرار گرفت.

اينك مفتخريم به اطلاع برسانيم، كه پس از مدتها تلاش و پيگيري مستمر ‎‎ لوح فشرده بانك اطلاعات پليمر با حمايت‏هاي بي‏شائبه رياست و مسئولين محترم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و همكاري مؤسسه اطلاع‏رساني عليم در واحد كتابخانه و اطلاع‏رساني پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تهيه و آماده توزيع گرديده است.

درحال حاضر اين بانك افزون بر 000/170 هزار عنوان و چكيده مقالات از 68 عنوان مجله معتبر لاتين (به شرح جدول 1) در زمينه‏هاي مختلف علوم و تكنولوژي پليمر از سال 1960 تا پايان نيـــمه اول سال 2003 را دارا مي‏باشد.

ويژگي بارز اين بانك اطلاعاتي، در دسترس بودن متن كامل مقالات آن در كتابخانه ‏پژوهشگاه ‏پليمر و پتروشيمي ‏ايران ‏است. هدف ما در آينده توسعه اين بانك اطلاعات پليمر بر پايه كل مجلات موجود در كتابخانه پژوهشگاه مي‏باشد به نحوي كه به طور مرتب نسخه جديدي از اين بانك را با اطلاعات به روز شده دراختيار كاربران و محققان قرار دهيم.

آنچه مسلم است، ارائه نظرات و انتقادات شما مشوق و راهگشاي ما در ارائه خدمات بهتر مي‏باشد.

علاقمندان مي‏توانند جهت خريد CD بانك اطلاعات پليمر مبلغ -/000/100 ريال به حساب 90024 بانك ملي شعبه انوشيروان تهران به نام پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران واريز و با ارائه فيش آن CD مربوطه را از واحد اطلاع‏رساني دريافت نمايند كسانيكه علاقمند به دريافت آن از طريق پست سفارشي مي‏باشند مبلغ 000/110 ريال واريز و فيش آن را به دورنگار 4580023 ارسال تا از طريق پست سفارشي براي آنها ارسال شود. ضمنا" اعضاي انجمن پليمر ايران از 30% تخفيف برخوردار مي‏باشند. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد اطلاع‏رسانيخانم ترابي تماس حاصل نمايند.

آدرس پستي : تهران بزگراه تهران كرج، كيلومتر 15 بلوار پژوهش، واحد اطلاع‏رساني پژوهشــگاه پلــمر و پتــروشــيمي ايران شماره تلفن: 4580057 - فاكس: 4580023 - صندوق پستي: 115/14965

آدرس سايت اينترنت پژوهشگاه: www.ippi.ac.ir آدرس سايت اينترنت كتابخانه: www.iranppi.org/library

 

 

 

 

فهرست مجلات وارد شده به بانك اطلاعات پليمر

 

Code

Yr

Full Name

1

1988-

Advances in Polymer Technology

2

1980-

Biomaterials

3

1963-

Biopolymers

4

1988-1995

Carbohydrate Polymers

5

1987-

Celular Polymers

6

1954-86

Chemical Engineering Progress (CEP)

7

1993-

Color Research & Applications

8

1987-

Composite Structures

9

1988-

Composites

10

1990-1995

Composites Manufacturing

11

1987-

Composites Science and Technology

12

1987-

Dyes & Pigments

13

1965-

European Polymer Journal

14

1987-

International Journal of Adhesion & Adhesives

15

1963-1986

International Journal of Engineering Science

16

1990-1996

International Journal of Heat & Mass Transfer

17

1976-1986

International Journal of Numerical Methods in Engineering

18

1986-1995

International Journal of Polymeric Materials

19

1994-1997

International Polymer Processing

20

1990-

International Polymer Science & Technology

21

1992-

Iranian Polymer Journal

22

1989-1995

Journal of Analytical & Applied Pyrolysis

23

1983-

Journal of Applied Polymer Science

24

1965-85

Journal of Applied Polymer Science, Applied Polymer Symposia

25

1994-

Journal of Bioactive and Compatible Polymers

26

1978-1986

Journal of Biomechanical Engineering

27

1967-1986

Journal of Biomedical Materials Research

28

1988-

Journal of Celular Plastics

29

1990-

Journal of Chemical & Engineering Data

30

1990-

Journal of Controlled Release

31

1969-

Journal of Elastomers and Plastics

32

1987-

Journal of Macromolecular Science

33

1990-

Journal of Microencapsulation

34

1994-1997

Journal of Natural Rubber Research

35

1990-

Journal of Polymer Engineering

36

1990-

Journal of Polymer Science (Part A)

37

1990-

Journal of Polymer Science (Part B)

38

1990

Journal of Polymer Science (Part C)

39

1946-62

Journal of Polymer Science. (Old Series)

40

1963-65

Journal of Polymer Science. (Part A), General Papers

41

1963-86

Journal of Polymer Science. (Part C), Polymer Symposia

42

1963-86

Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition

43

1978-1986

Journal of Rheology

44

2001-

Macromolecular Bioscience

45

1991-

Macromolecular Chemistry and Physics

46

2002-

Macromolecular Materials & Engineering

47

1991-

Macromolecular Rapid Communications

48

1993-

Macromolecular Symposia

49

1992-

Macromolecular Theory and Simulations

50

1968-

Macromolecules

51

1984

Pigment & Resin Technology

52

1981-

Plastics Rubber and Composites

53

1960-

Polymer

54

1990-

Polymer-plastics Technology and Engineering

55

1994-1996

Polymer Bulletin

56

1983-1991

Polymer Comminucation

57

1988-

Polymer Composites

58

2002-

Polymer Degradation & Stability

59

1965-

Polymer Engineering and Science

60

1991-

Polymer International

61

1980-

Polymer Journal

62

1994-1995

Polymer Networks & Blends

63

1962-1985

Polymer Preprints

64

1990-

Polymer Preprints

65

1994-

Polymer Testing

66

1991-1997

Polymeric Materials Science & Engineering

67

1989-

Progress in Rubber and Plastics Technology

68

1960-

Rubber Chemistry and Technology

 

 

 

 

 

فرم سفارش CD بانك اطلاعات پليمر

 

نام و نام خانوادگي:

مؤسسه:

متقاضي دريافت: . نسخه CD بانك اطلاعات پليمر

 

آدرس:‌

تلفن تماس:

تاريخ سفارش:

سفارش دهنده :

 

 

آدرس: بزرگراه تهران كرج، كيلومتر 15 شهرك پژوهش، بلوار پژوهش،

واحد اطلاع‏رساني پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

تلفن: 20-4580000 فاكس: 23-4580021