برگ شرايط شركت در مناقصه "خريد رايانه و چاپگر"

 

1-    موضوع قرارداد عبارت است از خريد سي(30) دستگاه رايانه و پانزده (15) دستگاه چاپگر با مشخصات ذيل :

رايانه

 

Main  Board: GIGA  8IR  2003

CPU            : P4  2.6  OR  Cache  with  Intel  Fan

Ram             : Kingston  512  DDR

HDD            : 60+  GB  Plus

VGA            : 64  ATI  Radeon

FDD             : 3.5” Teac

CD  Rom      : Asus  40 X

Case             : P4-MicroLab + 2Fan

Monitor        : LG  17”  Flat (F700B)

Key  Board   : Farasoo /Silver  8100

Mouse           : Net  PS2

 

چاپگر

ليزري       HP-1300

رنگي       HP-1220

 

2- متقاضي بايستي مبلغ پيشنهادي خود را براي هر دستگاه رايانه و چاپگر با 2 سال گارانتي و حداقل 5 سال خدمات پس از فروش ارائه نمايد.

3- متقاضي مي بايستي 10% كل مبلغ پيشنهادي را بعنوان تضمين بصورت چك بانكي در پاكت جداگانه ارائه نمايد.

4- متقاضي مي تواند پس از اطلاع از شرايط مناقصه پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 30/14 روز شنبه 28/4/82 به دبيرخانه امور اداري تسليم نمايد.

5- كليه پيشنهادات واصله صبح روز بعد راس ساعت 11 در دفتر معاونت اداري و مالي پژوهشگاه در حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و اسامي برنده مناقصه همانروز اعلام خواهد شد. شركت پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمي در صورت تمايل آنان در جلسه مذكور بلامانع است.

6- بديهي است كميسيون مناقصه در رد هر يك يا تمامي پيشنهادات واصله مختار مي باشد.

7- هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران