مشخصات تجهیزات موجود در آزمایشگاهها و کارگاههای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
با توجه به دستگاه مورد نظر و کارایی آن، شما می توانید با تلفن های 20-44580000 تماس گرفته و با کارشناس مربوطه در داخلی اعلام شده هماهنگی لازم را بعمل آورید. 
 
 
ردیف نام دستگاه به فارسی نام دستگاه به انگلیسی شرکت سازنده مدل سال نصب موارد استفاده کارشناس مسئول دستگاه شماره داخلی پژوهشکده گروه پژوهشي  
1 سالت اسپري Salt Spray پارس هُرم S75 V109   پايداري محصولات صنعتي فلزي در مقابل خوردگي و زنگ‌زدگي آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
2 ضخامت‌سنج ديجيتالي Digital Coating Thickness Meter Elcometer ELCOMETER 34SF STATS   اندازه‌گيري ضخامت پوششهاي خشك روي زيرآيند آهني آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
3 آزمون خمش Bending BRAIVE INSTRUMENTS     بررسي انعطاف‌پذيري پوشش‌ها  آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
4 برش متقاطع (چسبندگي) Cross Cut BRAIVE INSTRUMENTS     ارزيابي چسبندگي پوشش‌ها روي زيرآيند  آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
5 آزمون ضربه Impact       اندازه‌گيري مقاومت فيلم خشك در مقابل ضربه آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
6 متر و هدايت سنج ديجيتالي قابل حمل PH  PH Meter Consort بلژيك    C533X   اندازه‌گيري pH با دقت تفكيكي pH 01/0 و دماي 1/0 سانتي‌گراد آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
7 آزمون چسبندگي Adhision Tester(pull off)   ERICHSEN 525  قابل حمل    تعیین استحکام چسبندگی آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
8 فوردكاپ Ford CUP                    ERICHSEN شماره 4    اندازه‌گيري ويسكوزيته رنگها و سيالات آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
9 ويسكومتر ديجيتال  Digital Viscometr  Selecta St-Digital R    اندازه‌گيري گرانروي مايعات آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
10 براقيت سنج                   Glossmeter RHOPOINT  ( Novo-Gloss)    اندازه‌گيري ميزان براقيت و يا انعكاس نور تابيده به سطوح  آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
11 فيلم‌كش Film Applicator BRAIVE INSTRUMENTS     تهية فيلمها با ضخامت‌هاي دلخواه آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
12 تعيين ثبات جوي Weathering Test   QUV/Spray     قرار دادن شرايط نسبي آب و هوايي در معرض شرايط محيطي  آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
13 رنگ‌سنجي  Miniscan  Hunterlab XE Plus   تعيين انديس زردي، تعيين اختلاف رنگ نمونه‌ها آ-نفيسي 2116 فرایند  رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح
14 سختي سنج راكول Frank Hardrock 38176 Pruma  D38176 1379 اندازه گيري سختي  خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
15 سانتريفيوژ Centrifuge 2k15             H.Jurjen & CO            Sigma 2k15 1370 جداسازي ذرات معلق درمايع خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
16 ديتا لاگر DataLogger  Data Electronics Seri 600 1379 ثبت و پردازش داده ها خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
17 ژل سنج Gel Timer Gardco Standard 1375 تعيين زمان ژل شدن رزين خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
18 كرنش سنج بهمراه متعلقات Strain Gauge Vishay Measurements Group Model 1300 1384 تعيين كرنش  خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
19 رطوبت سنج Moisture Balance             H.Jurjen & CO            Ultra-x 1375 تعيين ميزان رطوبت مواد خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
20 ويسكومتر Viscometer Brookfield  RVDV-II   1386 اندازه گيري ويسكوزيته خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
21 هموژنايزر Polytron  Kinematica AG PT-MR 6100 1386 اختلاط شديد  خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
22 همزن مكانيكي    Heidolph  RZR2102 1382/1385 اختلاط وديسپرسيون خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
23 آون خلائ Vacuum Oven   Nuve  EV 018 1385 خشك كردن تحت خلا خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
24 آون معمولي Drying Oven  Nuve FN 500 1385 خشك كردن و استريل كردن خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
25 پمپ خلا   Emerson   1385 جهت ايجاد خلا  خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
26 ترمومتر ديجيتالي  Thermometer   Lutron TM 916 1385 اندازه گيري ديجيتالي دما  خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
27 هات پليت استيرر  Hot Plat Stirer Heidolph MR 3003 1382 گرما دهي همراه با اختلاط خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
28 هات پليت استيرر  Hot Plat Stirer Heidolph MR 3001 1385 گرما دهي همراه با اختلاط خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
29 منتل        1375 گرما دهي ظروف ته گرد خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
30 حمام آب Water Bath Shellab Model 1201 1385   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
31 حمام روغن Thermostatic Bat IKA-Labortechnik   1375   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
32 ماكرو فر Microwave Panasonic Panasonic     خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
33 هيتر معمولي heater   Ikamag Ret 1375   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
34 كرنومتر  Jumbo Hanhart Jumbo 1385   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
35 ترازو ديجيتال سه رقم اعشار Mettler    Mettler Instrumente AG (PM(200 1375   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
36 ترازو ديجيتال با كيت دانسيته Precisa Balances Precisa Instruments AG Series XT 1385   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
37 ترازوي ديجيتالي دو رقم اعشار       Sartorius Sartorius AG   1384   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
38 يخچال ايستاده 4 درب       1385   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
39 ويسكومتر فورد كاپ Viscosity Cup Elcometer Ford2351/4 1385 تعيين ويسكوزيتة ظاهري خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
40 كوليس ‍Caliper Mitutoyo   1383   خ-فراهانی 2119 فرایند آزمايشگاه كامپوزيت
41 پرس   ماشين سازي حقيقت   1375   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
42 تزريق رزين به قالب R.T.M     1378 توليد فايبرگلاس  خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
43 تزريق رزين به قالب R.T.M Coudenhove&Hubner   1375   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
44 اكسترودر Betol Betol  m115 1375   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
45 پين ميل Condux    H.Jurjen & CO com100 1369 آسياب ذرات تا 40 ميكرون خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
46 جت ميل   Seishin NX-1500 1369 آسياب ذرات تا 10 ميكرون خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
47 كمپرسور Kobelco    H.Jurjen & CO       1369 متصل به جت ميل خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
48 توربوميكسر Papenmeier   NTHKV 1369 ميكس ذرات با دور متغير خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
49 اتوكلاو       1378 پخت و خلا خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
50 همزن تحت خلا Koruma    H.Jurjen & CO DH-V 1369 ميكس ذرات  خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
51 كشش پالتروژن       1378   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
52 كرونا EST Tanten   1385 اصلاح سطح الكتريكي خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
53 ترازو Balances AND   1380   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
54 ترازو Balances PAND   1379   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
55 آون معمولي Oven Ehret  TK/L 310512 1370 خشك كردن و پخت رزين خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
56 آون معمولي Oven Unitemp   1375 خشك كردن و پخت رزين خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
57 تست ضربه Impact tester     1385 تست ضربه جهت كامپوزيت ها خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
58 كورة الكتريكي Nabertherm   H.Jurjen & CO HT08/17 1369 تعيين درصد فيلروالياف خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
59 اره سمبادهاي   Mahak محك RDS-12 1386   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
60 اره چوب بري   Bosch GST85PBE 1386   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
61 اره فلكه اي   مهرنيا   1386   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
62 سختي سنج Barcol Barber colman GYZJ 934-1 1375 اندازه گيري سختي كامپوزيت ها خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
63 ترمومتر ليزري Infrared thermometer Time Group TI 1375 اندازه گيري دماي قطعه خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
64 دريل  Drill Bosch GSB650-2     خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
65 كوليس ‍Caliper Mitutoyo   1380   خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
66 تونر برقي         پخت رزين خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
67 اره برقي         برش قطعات همراه با آب خ-فراهانی 2119 فرایند كارگاه كامپوزيت
68 اکسترودر دو مارپیچه Twin-Screw extruder Collin     امیزه سازی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
69 اکسترودر دو مارپیچه Twin-Screw extruder W & P ZSK 25 1381 آمیزه سازی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
70 اکسترودر دو مارپیچه Twin-Screw extruder Brabender TSE 20 1383 آمیزه سازی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
71 اکسترودر تک مارپیچه Single Screw extruder Brabender   1383 تولید فیلم دمشی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
72 مخلوط کن داخلی ]Internal Mixer Haake SYS 90   فرایند پلیمرها آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
73 دستگاه تزریق Injection molding ایمن ماشین     تزریق و نمونه سازی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
74 پرس پخت Press Machine Toyoseiki     تهیه شیت و نمونه سازی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
75 آون Oven Carbolite     خشک کردن-گرم کردن آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
76 تست خزش Creep Test Karl Frank GMBH     تست خزش پلاستیکها آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
77 دستگاه تزریق عمودی Injection molding HEK- Lubeck     تزریق و نمونه سازی آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
78 آسیاب Grinder WEISER     آسیاب کردن مواد آ- حسینی 2173 فرایند کارگاه پلاستیک
80 آون Oven Binder E0115     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
81 آون Oven Ehret VST 70     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
82 كوره Furnace Ehret MO51 sp     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
83 ههات پليت شوف بالن Hot plate Gerhardt KI-2     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
84 اكسترودر آزمايشگاهي Laboratory extruder Dynisco LME       آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
85 ميكسر Mixer Euro star IKA       آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
86 ميكسر Mixer Heidolph       آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
87 هات پليت Hot plate Jenway 1000     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
88 هات پليت Hot plate Stuart CB162     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
89 هات پليت Hot plate Hotspin 2       آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
90   Heater mantel Electromantle EM200/c     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
91   Heater mantel Electromantle EM200/c     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
92   Heater mantel Electromantle       آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
93   Heater mantel Electromantle       آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
94 حمام آب گرم Hot water bath lauda MS     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
95 ترازوي ديجيتال   Mettler PM 480     آ- احساني 2126 فرایند آزمایشگاه پلاستیک
96 همزن Mixer polytron PT6000     آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
97 آون حرارتي Oven Sanee       آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
98 همزن مكانيكي Mixer RW20       آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
99 يونيت قير پليمر Tar unit         آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
100 حمام روغن Oil bath Haake 8760-000     آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
101 ترازوي ديجيتال   Shimadzu EB-32000     آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
102 نقطه نرمي Softening point ARE       آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
103 تست نفوذ test permeability Controls       آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
104 تست كشش Tensile test راسخ افزار        آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
105 حمام روغن Oil bath Prazitaerm 26-Apr     آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
106 نقطه شكست قير   Fraass       آ- احساني 2126 فرایند  آزمايشگاه قير
107 آون HERAEUS         خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
108 آون CARBOLITE         خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
109 مخلوط كن Ball Mill         خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
110 ترازوي ديجيتالي سه رقم اعشار  Precisa         خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
111 پمپ معمولي B100 SEC         خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
112 دستگاه PH متر           خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
113 دستگاه Wallace           تعيين Plasticity Index لاستيك طبيعي خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
117 هات پليت           خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
118 دسيكاتور           خ سلطانی 2157 فرایند آزمایشگاه لاستیک
119 پمپ Hdolph           آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
120 همزن Hidolph           آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
121 همزن Eurostur           آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
122 غلتك 68 Two-roll mill         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
123 بنبوري 73 Banbury         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
124 پرس 68           آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
125 سايش 68           آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
126 جهندگي  Resilience         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
127 سختي سنج Hardness         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
128 رئومتر 69 Zwiclz         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
129 موني ويسكومتر Mooney viscometer         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
130 (Rubber Process Analyzer (RPA         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
131 دستگاه كششي Hiwa         آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
132 ًٌWozone test           آ ابطحی 2064 فرایند کارگاه لاستیک
133 دستگاه نقطه ذوب Melting point Buchi B-540 1379 تععين نقطه ذوب خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
134 دسنگاه آب مقطر گيري Distillation Younglin aquamax 1384 توليد آب مقطر خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
135 آون  خلاء Vacuum oven Ehret VTS 70   آون همراه با خلاء خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
136 آون معمولی  Oven Unitemp LTE   آون همراه با خلاء خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
137 ترازو.0/001 تا 1000گرم Electronic scale Precisa 1212   وزن كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
138 ترازو0/0001 تا220 گرم Electronic scale Kern 770   وزن كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
139  همزن مكانيكي Stirrer,Stand  Heidolph RZR 2102   همزدن و مخلوط كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
140  همزن مكانيكي Stirrer,Stand  IKA     همزدن و مخلوط كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
141  همزن مكانيكي Stirrer,Stand Heidolph     همزدن و مخلوط كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
142 منتل 500 Electromantel Electrothermal EM0500C   دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
143 منتل 250 Electromantel Electrothermal EM0250C   دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
144 پمپ خلاء Vacuum pupm Vacuubrand D4 1385 ايجاد خلاء خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
145 دماسنج ديجيتالي Digital Themometer ESCORT 20     اندازه گيري دما خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
146 روتاري Rotary evaporator Buchi R-3000   تبخير كننده حلال خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
147 حمام روغن Oil bath Polymix TER 2S2   گرم كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
148 پمپ  ديافراگمي خلاء Vaccum diaphragm pump Vacuubrand MZ 2C   ايجاد خلاء خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
149 منتل 100 Electromantel electrothermal EM0100/CE   دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
150 حمام وسيركولاتور Bath Circulator Huber CC 302   گرمايش وپمپ مايعات خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
151 حمام وسيركولاتورآب Bath Circulator Selecta Digitem 100   گرمايش وپمپ آب خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
152 دستگاه سانتريفيوژ Centrifuge sigma 16-Feb 1385 سانتر يفيوژ كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
153 راكتور بوچي    polymerization reactor,Buchi Buchi     پليمريزاسيون  خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
154 كابينت uv UV Box CAMAG     مورد استفاده در كروماتوگرافي خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
155 دستگاه تست كشش Tensile Mashine Santam saa 1385 انجام تست هاي كششي و فشاري خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
156 انكيباتور Incubator MMM     آون همراه با برنامه دمايي و زماني خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
157 كوليس ديجيتالي Digital caliper Mitutoyo CD-6CSX   اندازه گيري ابعاد نمونه خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
158 منتل 1000 Electromantel Electrothermal EM1000/CE   دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
159 منتل 50 Electromantel Electrothermal EM50/CE   دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
160 دستگاه لايت كيورColtolux  Light cure Coltene Coltolux 50   پخت كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
161 ميكرومتر ديجيتالي  Digital micrometer  Mitutoyo     اندازه گيري ابعاد نمونه خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
162 ميني مولدر Mini Moulder Dynisco LMM 1381 تهيه نمونه به شكل دمبل و sheet خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
163 دستگاه PH متر PH meter Inolab level 2   تعيين PH خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
164 دستگاه پتانسيواستات-گالوانواستات Potentiostat-Galvanostat Autolab PGSTAT 30   انجام روشهاي الكتروشيميايي خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
165 دستگاه ويسكومتر Viscometer Brookfield LVDV-II   تعيين ويسكوزيته خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
166 دستگاه جمع شدگي Shrinkage       اندازه گيري انقباض و انبساط خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
167 دستگاه انرازه گيري پايداري امولسيون Lumi Reader L.U.M 416-1 1382 تعيين پايداري امولسيون ها خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
168 هموزنايزر Homogenizer Heidolph DIAX 900   هموزن كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
169 دستگاه لايت كيورOptilux Light cure Kerr Optilux 501   پخت كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
170 هات پليت Hot plate IKA     گرم كردن و همزدن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
171 شيكر Shaker IKA VX 10   مخلوط كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
172 دستگاه تعيين نقطه ريزش Dropping point Koehler K19491 1385 تعيين نقطه drop خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
173 هات پليت Hot plate Polymix px-mst   گرم كردن و همزدن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
174 پمپ خلاء vacuum pupm Cooltech 15601   ايجاد خلاء خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
175 شيكر Shaker IKA VX 11   مخلوط كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
176 دستگاه لايت   Light cure Sds Kerr Demetron Lc  1385 پخت كردن خ-بابان زاده 2108 علوم سنتز IV
177    متر PH PHMETER CORNING 254 1379 اندازه گيري PH خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
178  اسپكترو فتومتردو پرتويي  UV UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER
(DUBLE BEAM) 
SHIMADZU 1650 PC
1380 اندازه گيري ميزان جذب خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
179  شيكر-انكوباتور SHAKER & INKUBATOR HEIDOLPH  UNIMAX 1010 1385 بهم زدن در دماي ثابت خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
180  مترPH PHMETER METROHM 781 PH/ION METER 1386 اندازه گيري PH خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
181  روتاري  ROTATOR   CA-54 1379 همزدن دايره اي  خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
182 UV اسپكتروفتومتر تك پرتويي UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER
(SINGLE BEAM) 
CECIL   1021 1379 اندازه گيري ميزان جذب خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
183 اسپيراتور ASPIRATOR EYELA   A-33 1383 خلاء ساز خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
184 استريلايزر STRILIZATOR MMM 55 1382 استريل كننده خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
185 الكتروفورز ELECTROPHORESIS پاياپژوهش EPS-600X 1382 آناليز تركيبات قطبي خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
186 انكوباتور INCUBATOR CARBOLITE TYPE 201 1379 ايجاد دما و رطوبت ثابت خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
187 انكوباتور 'INCUCELL MMM 55 1382 ايجاد دما و رطوبت ثابت خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
188 اولتراسونيك ULTRASONICATE EYELA   1380 حمام ماوراي صوت خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
189 آب مقطر گيري WATER PURIFICATION SYSTEM YOUNGLIN   1380 تهيه آب ديونيزه خ- بهمنيار 2150 علوم سامانه های نوین دارورسانی
190 آزمون چسبناكي ميله اي 'PROBE TACK CHEMINSTROMENT PT-500 1384 اندازه گيري نيروي مربوط به چسبناكي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
191 آزمون مقاومت برشي 'BANK OVEN SHEAR CHEMINSTROMENT HT-8 1384 اندازه گيري زمان سقوط وزنه
اعمال شده به نمونه چسب 
خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
192 آسياب هاوني LABORATORY MORTAR GRINDER FRITSCH PULVERISETTE 2 1384 آسياب سايشي خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
193 آون DIGITAL OVEN  'CARBOLITE PF120 1379 ايجاد دماي ثابت وخشك كردن خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
194 آون بزرگ OVEN & INCUBATOR CARBOLITE 201 1379 ايجاد دما و رطوبت ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
195 آون خلا VACUUM OVEN MMM 55 1382 خشك كردن در خلاء خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
196 آون  OVEN CARBOLITE PF120 1379 خشك كردن  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
197 پمپ HIGH PERFORMANCE
VACUUM PUMP
ROBINAIR 15601 1382 ايجاد خلاء خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
198 پمپ خلا VACUUM PUMP BIOCEN BIOCEN 1379 ايجاد خلاء خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
199 پمپ خلا VACUUM PUMP MILLIPORE A-V130-BN 1380 ايجاد خلاء خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
200 پمپ ديافرگمي VACUUM SYSTEMS VACCUBRAND MZ 2C+AK+EK 1382 ايجاد خلاء خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
201 پمپ سياه VACUUM PUMP FAST VAC   1380 ايجاد خلاء خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
202 پوشش دهنده فيلم اتوماتيك  LABCOATER MATHIS LTE-S(M) 1383 پوشش دهي فيلم به طور اتوماتيك خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
203 ترازوي آنالتيكال ANALETICAL BALANCE KERN-770 KERN-770 1385 توزين خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
204 ترازوي آنالتيكال ANALETICAL BALANCE PRECISA 290 SCS 1380 توزين خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
205 ترازوي حرارتي BALANCE MOISTURE ANALYZER   OHAUS MB45  1385 توزين و خشك كردن همزمان خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
206 ترازوي ديجيتالي DIGITAL BALANCE ULTRA-TURRAX AND   1380 توزين خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
207 ترمومتر MAX-MIN TERMOMETER     1386 اندازه گيري دما خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
208 ترمومتر ديجيتالي  DIGITAL TERMOMETER TESTO   1380 اندازه گيري دما خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
209 حمام آب WATER BATH  THERMO HAAKE  DL 30 1380 ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
210 حمام آب THERMOREGULATION BATH  HUBAR POLY STAT CC3    ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
211 حمام آب WATER BATH  MEMMERT   1382 ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
212 حمام آب DIGITAL CONTROL IMMERSION
 THERMOSTAT BATH
SELECTA DIGITERM100 1382 ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
213 حمام روغن HEATING CIRCULATOR JULABO  TP12 1385 ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
214 حمام روغن OIL BATH WITH HEATING
THERMOSTAT
HUBER CC1 1384 ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
215 حمام روغن 4 ليتري OIL BATH 4L IKA TER2   1380 ايجاد شرايط دمايي ثابت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
216 حمام يخچال دار(ويسكومتر) WATER RECIRCULATION OR
IN LOW TEMPERATURE
THERMO HAAKE WKL26   ايجاد شرايط دمايي زير صفر خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
217 خشك كن افشانه اي MINI SPRAY DRYER BUCHI B-191 1380 تهيه ميكروسفر خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
218 درايو يونيت LABORATORY RAPID MIXER ERVEKA SW1/S 1381 ديگ دراژه خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
219 دستگاه سنجش چسبندگي ورهايش ADHESION/RELEASE TESTER CHEMINSTROMENT   AR-1000 1384 اندازه گيري نيروي چسبندگي و رهايش خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
220 ديسلوشن DISSOLUTION TEATER SOTAX AT7 SMART 1382 اندازه گيري رهايش دارو خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
221 ديفيوژن سل DIFFUSION CELL     1382 اندازه گيري رهايش دارو از غشا خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
222 راكتور بوچي BUCHI STIRRED LABORATORY
 AUTOCLAVE
BUCHI BEP 280 1382 فرمولاسيون خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
223 رطوبت سنج HYGROMETER HYGRO   1386 اندازه گيري ميزان رطوبت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
224 رطوبت سنج HYGROMETER LUTRON   YK-80HT 1386 اندازه گيري ميزان رطوبت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
225 رفراكتومتر DIGITAL REFRACTOMETER KRUSS  DR 5000 1384 اندازه گيري ضريب شكست خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
226 روتاري ROTA EVAPORATOR BUCHI R-3000 1382 جداسازي حلال ها خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
227 همزن با دور بالا HIGH SPEED MIXER HAUSCHILD DAC 150FVZ- K/11019 1385 همزدن مواد ويسكوز خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
228 سانتريفوژ يخچال دار با 7 قطعه REFRIGERATED CENTRIFUGE SIGMA 2-16KC 1382 سانتريفوژ مواد خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
229 سمپلر SAMPLER BOECO   1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
230 'سمپلر SAMPLER HAMILTON 10ميكروليتر   نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
231 'سمپلر SAMPLER HAMILTON 100ميكروليتر   نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
232 سمپلر  SAMPLER HAMILTON 1ML 1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
233 سمپلر SAMPLER EPPENDORF 100 ميكروليتر 1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
234 سمپلر SAMPLER EPPENDORF 1000 ميكروليتر   نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
235 سمپلر SAMPLER EPPENDORF 500 ميكروليتر 1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
236 سيركولاتور CIRCULATOR JULABO MD 1384 سيركولاسيون آب  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
237 شيكركوچك SHAKER IKA  MS1 1380 تكان دادن مواد خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
238 شيكر كوچك SHAKER IKA MS1 1380 تكان دادن مواد خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
239 شيكرهمراه با ملحقات SHAKER IKA HS 501 1380 تكان دادن مواد خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
240 فيلم كش 20/3 سانتي FILM APPLICATOR ELCOMETER 20.3 CM 1382 تهيه فيلم با ضخامت مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
241 فيلم كش 5/1 سانتي FILM APPLICATOR ELCOMETER 5.1 CM 1382 تهيه فيلم با ضخامت مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
242 فيلم كش 7 سانتي FILM APPLICATOR ELCOMETER 7 CM 1382 تهيه فيلم با ضخامت مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
243 كابينت پخت نوري LIGHT CURE CABIN     1385 پخت مواد توسط نور خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
244 كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا HIGH PERFORMANCE THIN LAYER
  HORMATOGRAPHY(HPTLC)
CAMAG   1380 تعيين مقدار نمونه هاي مايع خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
245 كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا HIGH PERFORMANCE LIQUID
 HROMATOGRAPHY(HPLC)
YOUNGLIN   1380 تعيين مقدار نمونه هاي مايع خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
246 كمپرسور  COMPRESSOR FINI FILTER JEHRAN   1382 ايجاد فشار و هوا خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
247 كوليس MICRMETER MITUTOYO   1383 اندازه گيري ضخامت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
248 منتل MANTLE ELECTROMANTLE 2000 1380 گرماده حرارتي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
249 منتل 1000 MANTLE ELECTROMANTLE 1000 1380 گرماده حرارتي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
250 منتل كوچك MANTLE ELECTROMANTLE 250 1380 گرماده حرارتي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
251 منتل500 MANTLE ELECTROMANTLE 500 1380 گرماده حرارتي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
252 ميكرو پيپت 10 MICROPIPET ELECTROMANTLE 10ميكروليتر 1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
253 ميكرو پيپت 100 MICROPIPET HAMILTON 100ميكروليتر 1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
254 ميكرو پيپت 100-1000 MICROPIPET REFERENCE 1000-100ميكروليتر 1385 نمونه برداري خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
255 ميكروسكوپ MICROSCOPE OLYMPUS     بزرگنمايي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
256 ميكروسكوپ  MICROSCOPE JENAVERT     بزرگنمايي  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
257 ميكرومتر MICROMETER MITUTOYO   1384 اندازه گيري ضخامت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
258 نورسنج LIGHT METER LUTRON LX-105  LX-105   اندازه گيري ميزان نور خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
259 همزن STIRRER HEIDOLPH RZR 2102 CONTROL 1380 همزدن با دور مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
260 همزن STIRRER IKA RW 20 1380 همزدن با دور مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
261 همزن STIRRER POLYMIX RW 20 1380 همزدن با دور مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
262 همزن با دور بالا STIRRER گروه مهندسي توحيد تكنيك گروه مهندسي توحيد تكنيك 1380 همزدن با دور مشخص خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
263 هموژنايزر HOMOGENIZER IKA ULTRA-TURRAXT25 1382 هموژنيزه كردن  خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
264 هيتر- استيرر HEATER& STIRRER IKA RH BASIC   گرمكردن و همزدن خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
265 هيتر-استيرر HEATER& STIRRER IKA RH BASIC 1380 گرمكردن و همزدن خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
266 هيتر-استيرر HEATER POLYMIX PX-MST 1380 گرمكردن و همزدن خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
267 هيتر- استيرر HEATER & STIRRER HEIDOLPH   MR 3001 K 1380 گرمكردن و همزدن خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
268 هيترپليت HEATER  SCHOTT     گرمكردن پليت خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
269 وكيوم كنترلر VACUUM CONTROL UNIT EYELA NVC- 1000 1382 ايجاد خلا خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
270 ويسكومتر آبلهود VISCOMETER NORMALAB NORMALAB 1380 اندازه گيري ويسكوزيته محلول خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
271 ويسكومتر آبلهود VISCOMETER هاشمي هاشمي 1380 اندازه گيري ويسكوزيته محلول خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
272 ويسكومترچرخشي ROTATING VISCOMETER VISCO STAR-R ST-DIGIT-R 1381 اندازه گيري ويسكوزيته محلول خ- خان بیگی 2149 علوم سامانه های نوین دارورسانی
273 آون  خلاء Vacuum oven Ehert VT570 1372   خ-ايراني 2114  علوم بايومتريال
274 اندازه گيري زاويه تماس Contact Angle Measuring Kruss G10   اندازه گيري زاويه تماس/ كشش سطحي خ-ايراني 2114  علوم بايومتريال
275 اندازه گيري زاويه تماس Contact Angle Measuring Kruss K12   اندازه گيري زاويه تماس/ كشش سطحي خ-ايراني 2114  علوم بايومتريال
276 اندازه گيري ضريب اصطكاك Friction Measuring Apparatus Davenport     اندازه گيري ضريب اصطكاك خانم مشايخي 2114  علوم بايومتريال
277 انكوباتور Orbital Incubator Stuart S 150 1385   خ- مشايخي 2114  علوم بايومتريال
278 پمپ خلا متوسط Vacuum pump Vacuubrand RD-4 1385 ايجاد خلاء خ- مشايخي 2114  علوم بايومتريال
279 دستگاه پلاسما Plasma EMITECH K1050 X   اصلاح سطح پليمرها با تابش پلاسما خ- مشايخي 2114  علوم بايومتريال
280 دستگاه پا شش فوم  Foam injector Glas craft problerP2 1386 پاشش فوم  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
281 آون معمولي  Oven  Memmert    U30 1377 گرم كردن  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
282 آون خلا Vacuum oven  Ehret VTS70 1377 حرارت تحت خلا خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
283 هات پليت  Hotplate  Heidolph MR3001 1377 گرم كردن و هم زدن  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
284 رتا ري  Rotary evaporator  Heidolph V V 2000 1380 تقطير سيستم هاي  ويسكوز  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
285 ويسكومتر  Viscometer   Julabo  MD 1379 تعيين ويسكوزيته ذاتي  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
286 كارل فيشر  Karl fischer  Metler DL37 1381 تعيين ميزان رطوبت و آب خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
287 نقطه ذوب  Melting point  Electrothermal 9200 1386 تعيين نقطه ذوب  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
288 سانتريقيوژ Centrifuge  Nuve NF200 1386 سانتريفيوژ  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
289 دستگاه آب مقطر گيري  Distillation device Polymix Px-M2000 1379 تهيه آب مقطر  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
290 همزن مكانيكي  Mechanical mixe Heidolph Type RZR1 1378   خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
291 پمب خلا Vacuum pump  Vacuubrand RD-4  1377   خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
292 ترازو  Sprecisa Balances  PERSICA XB 620M 1384 وزن كردن  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
293 دستگاه اختلاط كن چرخان  Rotary mixer    0 1384 اختلاط محلولها  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
294 دستگاه اولتراسونيك  Ultrasonic bath  Sonorex Pk255H 1380 تميز كردن ظروف  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
295 دستگاه بوچي  Buchi Buchi  Type 4  1383 پليمريزاسيون  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
296 دستگاه نخ پيچ  Fiber winder     #VALUE! 1383 جمع آوري نخ به دور قرقره  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
297 رطوبت سنج ديجيتال  Hhygrometer  Lutron  HT-3009 1385 نعيين رطوبت و دماي محيط  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
298 كابين   uv Uv cabin    0 1386 تسريع تخريب پليمر  خ-طارمی 2121 علوم پلی یورتان
299 راكتور بوچي  Buchi Reactor Buchi Bmd300 1380 پليمريزاسيون خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
300 راكتور بوچي  Buchi Reactor Buchi bds 488 1372 پليمريزاسيون خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
301 حمام سيركولاتورگرم و سرد Circulator Bath Luada Pl1 1382 تنظيم كننده دما ي واكنش خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
302 حمام سيركولاتور Circulator Bath Julabo TD  1380 تنظيم كننده دماي واكنش  خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
303 حمام سيركولاتور Circulator Bath Julabo SC 1375 تنظيم كننده دماي واكنش  خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
304 سيركولاتور سرد كننده Low refrigerated circulator  Julabo FP65 1372 تنظيم كننده دماي واكنش  خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
305 پمپ خلاء بدون تله  Vacuum pump J/B D4-42 1372 ايجاد خلاء خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
306 پمپ خلا متوسط Vacuum pump Vacuubrand RD-4 1372 ايجاد خلاء خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
307 پمپ خلاء قوي Vacuum pump Biocen 2DSE412 1384 ايجاد خلاء خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
308 تبخير كننده Rotary Evaporator  Heidolph 4003 1383 تبخير كننده حلال  خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
309 آون  با قدرت خلاء  Vacuum oven MMM Vacucell 1383 آون همراه با خلاء خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
310 آون  خلاء Vacuum oven Harvard LTE 1372 آون همراه با خلاء خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
311 آون  Oven Ehret TK3064 1372 آون  خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
312 همزن ميكانيكي  Mechanical stirrer IKA  st pb 1380 همزدن  آ- احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
313 همزن ميكانيكي  Mechanical stirrer Kinematic RE162E 1372 همزدن  آ- احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
314 همزن ميكانيكي  Mechanical stirrer  Heidolph RZR2021 1383 همزدن  آ- احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
315 ترازو Balance Shimadzu EB-3200D 1372 توزين آ- احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
316 ترازو آناليتيك Analytical balance Ohause Voyager 1383 توزين خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
317 جعبه دستكش   Dry Box Miro   1375 ايجاد محيط خنثي  آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
318 منتل 2000 Mantel Electromantel EM2000 1382 تقطير آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
319 منتل 1000 Mantel Electromantel EM1000 1382 تقطير آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
320 منتل 500 Mantel Electromantel EM500 1382 تقطير آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
321 منتل 250 Mantel Electromantel EM250 1382 تقطير آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
322 منتل 100 Mantel Electromantel EM100 1382 تقطير آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
323 همزن مغناطيسي Heater stirrer IKAMAGNT RET 1372 همزدن و گرم كردن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
324 همزن مغناطيسي Heater stirrer Polymix PX-MST 1376 همزدن و گرم كردن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
325 همزن مغناطيسي Heater stirrer IKA RH 1380 همزدن و گرم كردن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
326 حمام گرم كن + ترموستات Thermostate+ bath ThermoHaake DL-30 1380 گرم كردن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
327 حمام شن Sand Bath Prazithern PZ 1374 حرارت دهي ملايم آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
328 حمام روغن  Oil Bath Polymix TER2 S2 1374 گرم كردن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
329 حمام بن ماري Benmary bath 1200 8903 1374 حرارت دادن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
330 حمام فريتس  Fritsch bath 2000 400 1374 حرارت دادن آ-احمدجو 2101 مهندسي  كاتاليست 
331 سانتريفوژ Centrifuge Firreta II BHG 1372 سانتر يفوژ كردن خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
332 پمپ سيركولاتور با نه سر  Circulator pump Cole-parmer 7554-20 1372 پمپاژ مايعات خ- جم جاه 2101 مهندسي  كاتاليست 
333 هات پليت استيرر دار آبي رنگ مگنت دارIKA Hot Plate IKA RHB2 1386 دما دهي و همزدن همزمان خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
334 هات پليت استيرر دار آبي رنگ مگنت دارIKA Hot Plate IKA RHB2 1386 دما دهي و همزدن همزمان خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
335 هات پليت استيرر دار آبي رنگ مگنت دارIKA Hot Plate IKA RHB2 1386 دما دهي و همزدن همزمان خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
336 ترازو  0/01 تا  1000 گرم AND  Electronic balance AND ES1000-HA 1386 وزن كردن خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
337 ترازو  تا 4 رقم اعشار        OHAUS Electronic balance OHAUS Adventurer Por AV264c 1386 وزن كردن خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
338 ترازو0/01 تا 600 گرم كرهA&GULF  Electronic balance A&GULF JS600H 1386 وزن كردن خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
339 ميكسر  RW20N/IKA Mixture IKA RW20N 1386 همزدن و مخلوط كردن خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
340 ميكسر  RW20N/IKA Mixture IKA RW20N 1386 همزدن و مخلوط كردن خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
341 منتل 1000 Mantel Eletrothermal EM1000C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
342 منتل 1000 Mantel Eletrothermal EM1000C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
343 منتل 500 Mantel Eletrothermal EM0500C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
344 منتل 500 Mantel Eletrothermal EM0500C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
345 منتل 250 Mantel Eletrothermal EM0250C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
346 منتل 2000 Mantel Eletrothermal EM2000C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
347 آون memmert 108L Oven Memmert UNE500 1386 خشك كردن خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
348 رگلاتورنيتروژن 25 bar مدل harris Regulator Harris D   825D15N2286 1386 كپسولهاي نيتروژن با 25 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
349 رگلاتورنيتروژن 25 bar مدل harris Regulator Harris D   825D15N2286 1386 كپسولهاي نيتروژن با 25 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
350 رگلاتورنيتروژن 40 bar مدل harris Regulator Harris D  825D825N2290 1386 كپسولهاي نيتروژن با 40 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
351 رگلاتورهيدروژن 60 bar مدل harris Regulator Harris A 825ARS40H2557 1386 كپسولهاي هيدوژن با 60 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
352 رگلاتوراتيلن 60 bar مدل harris Regulator Harris   1386 كپسولهاي  اتيلن با 60 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
353 رگلاتوراتيلن 40bar مدلharris Regulator Harris   1386 كپسولهاي اتيلن با 40 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
354 رگلاتوراتيلن 40bar مدلharris Regulator Harris   1386 كپسولهاي اتيلن با 40 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
355 رگلاتور آرگون مدل harris Regulator Harris   1386 كپسولهاي آرگون 25 بار فشار خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
356 آب مقطر گيري Distillation     1384 تبديل آب معمولي به آب مقطر خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
357 راكتور بوچي   Buchi     پليمريزاسيون پلي الفين ها  خ- بلندي 2277 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
358 راكتور بوچي   Buchi     پليمريزاسيون پلي الفين ها آ- مرتضوي 2181 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
359 راكتور بوچي   Buchi     پليمريزاسيون پلي الفين ها آ- احمدجو 2101 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
360 راكتور بوچي   Buchi     پليمريزاسيون پلي الفين ها آ- مهتراني 2109 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
361 راكتور بوچي   Buchi     پليمريزاسيون پلي الفين ها آ- مهتراني 2109 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
362 حمام وسيركولاتور   Hubber      گرم كردن مخلوط و كنترل دما آ- مهتراني 2109 مهندسي  مهندسي پليمريزاسيون
363 میکروسکوپ عبوری چشمی Microscope     1379 رؤيت اجسام آ-نودهي 2165 مهندسي  مدلسازي وكنترل
364 میکروسکوپ انعکاسی و آداپتور   Microscope Jenavert  SI-100 1379 رؤيت اجسام آ-نودهي 2165 مهندسي  مدلسازي وكنترل
365 دوربين ميكروسكوپ ‍Camera Minolta   1381 رؤيت اجسام وثبت آ-نودهي 2165 مهندسي  مدلسازي وكنترل
366 ترازو  0/001 تا  1000 گرم   Electronic scale Precisa ES1000-HA 1380 وزن كردن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
367 آون معمولی  Heating Oven Ehret   1378 محفظه گرمايش آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
368 همزن  Stirrer,Stand IKA IKA-Werke 1378 همزدن و مخلوط كردن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
369 همزن  Stirrer,Stand Janke   1379 همزدن و مخلوط كردن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
370 همزن  Stirrer,Stand Janke   1379 همزدن و مخلوط كردن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
371 همزن  Stirrer,Stand Kinematica   1378 همزدن و مخلوط كردن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
372 منتل 500 Electromantel Electrothermal EM0500C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
373 منتل 250 Electromantel Electrothermal EM0250C 1386 دما دهي به مايعات در بالن هاي ته گرد آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
374 پمپ خلاء Vacuum pupm     1382 ايجاد خلاء آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
375 دماسنج ديجيتالي Digital Themometer Testo   1379 اندازه گيري دما آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
376 دماسنج ديجيتالي Digital Themometer Testo   1379 اندازه گيري دما آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
377 دورسنج Tacometer   A 825ARS40H2557 1380 اندازه گيري دورهمزن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
378 حمام وسيركولاتور Bath Circulator Lauda   1379 گرمايش وپمپ مايعات آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
379 حمام وسيركولاتور Bath Circulator Julabo   1379 گرمايش وپمپ مايعات آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
380 حمام وسيركولاتور Bath Circulator Haake DL 30 1379 گرمايش وپمپ مايعات آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
381 حمام وسيركولاتور Bath Circulator Huber   1379 گرمايش وپمپ مايعات آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
382 راكتور بوچي    polymerization reactor,Buchi Buchi   1379 پليمريزاسيون  الفين ها آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
383 راكتور بوچي    polymerization reactor,Buchi Buchi   1379 پليمريزاسيون  آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
384 رگلاتورنيتروژن 25 bar مدل harris Regulator Harris D   825D15N2286 1383 كنترل فشاركپسولهاي نيتروژن آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
385 رگلاتورنيتروژن 25 bar مدل harris Regulator Harris D   825D15N2286 1383 كنترل فشاركپسولهاي نيتروژن  آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
386 رگلاتورنيتروژن 25 bar مدل harris Regulator Harris D   825D15N2286 1383 كنترل فشاركپسولهاي نيتروژن  آ-هرمزي 2110 مهندسي  مدلسازي وكنترل
387 منبع تغذيه DC power supply ADAK PS-405 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
388 منتل(2 عدد) Electromantle Barnstead EM 1000 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
389 پمپ مغناطيسي(2 عدد) Magnetic Pump IWAKI MD-55R 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
390 ديمر(2 عدد) Dimmer پارسان 1kw 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
391 pH متر دستي(1 عدد) portable PH meter Radiometer analytical PHM-201 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
392 ترمومتر ديجيتالي Termometer testo 925 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
393 فلومتر گازي Gas Flow meter Dwyer RMA-13-SSV 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
395 فلومتر مايع(2 عدد) Liquid Flow meter آزمون متمم روتامتر 1385 set-up كلرآلكالي آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
396 PH متر ثابت PH meter Radiometer analytical A11M023-60 1385   آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
397 هدايت سنج Conductivity meter Radiometer analytical A11M025-60 1385   آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
398 ترازوي 0.1 گرمي balance Sartorius CP6201 1385   آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
399 ترازوي 0.0001 Balance Sartorius ED2245 1385   آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
400 هيتر استيرر    Heater Stirrer  Labinco L-82 1385   آ-فلاح 2142 پتروشیمی :سنتز پتروشيميايي
401 دستگاه BET CHEMBET Quantachrom 3000   اندازه گيري مساحت سطح خ- كرمي 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
402 PH متر PH meter corning 450   اندازه گيري PH خ- كرمي 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
403 كروماتوگرافي گازي GC Agilent 6890plus   اناليز گاز ها خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
404 پرس هيدروليك Hydrolic press CARVER 3912   پرس و ساخت قرص خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
405 ترازو Balance Precisa XT220A 1385 اندازه گيري وزن خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
406 ترازو Balance Staroius LP22005   اندازه گيري وزن خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
407 مخلوط كن Mixer head Cole parmer 50000-35     خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
408 اون Oven Behdad 50 1383   خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
409 كوره Furnace Pyrotherm ITEMP     خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
410 كوره لوله اي Tube furnace Thermolyne 21100     خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
411 كاتاتست Catatest       اندازه گيري بازده كاتاليست خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
412 ژنراتور هيدروژن H2 generator Domnick hunter 20H 1385 توليد گاز هيدروژن خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
413 ژنراتور هواي صفر ]Zero air generator Domnick hunter UHP-35ZA 1385 توليد هواي صفر خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
414 فلومتر حبابي ديجيتالي Buble flowmeter Agilent 570 1386 اندازه گيري فلو  خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
415 تبخير كننده Rotary evaporator Yamato RE52     خ- افروخته 2158 پتروشیمی  تبديل گاز
416 دستگاه تراش Tracing Machine ماشين سازي تبريز TN50Br 1375 تراشكاري آ-عباس نژاد 2160 پتروشیمی طراحي و ساخت
417 دستگاه دريل ستوني Drilling Machine ماشين سازي تبريز Ø32mm 1375 سوراخكاري آ-عباس نژاد 2160 پتروشیمی طراحي و ساخت
418 اره لنگ Resprocating Saw ماشين سازي تبريز Ø200mm 1380 برشكاري آ-عباس نژاد 2160 پتروشیمی طراحي و ساخت
419 دستگاه جوش آرگون Tig Welding گام الكتريك AC/DC 250A 1380 جوشكاري آ-عباس نژاد 2160 پتروشیمی طراحي و ساخت
428 پايلوت پلنت توليد پيروكربن Pyrocarbon Production Pilot Plant پژوهشگاه پليمروپتروشيمي ايران گريدپزشكي 16kg/year 1384 توليد پيروكربن گريد پزشكي آ-عباس نژاد 2160 پتروشیمی طراحي و ساخت
429 دستگاه GPC (آلي) GPC Agilent 1100 1381 اندازه گيري متوسط وزن مولكولي خ- فتح الهي 2155 کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی
430 دستگاه GPC (آبي) GPC Agilent 1100 1381 اندازه گيري متوسط وزن مولكولي خ- فتح الهي 2155 کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی
431 دستگاه GPC (آلي) دما بالا  GPC High Temperature Waters 150 1377 اندازه گيري متوسط وزن مولكولي خ- فتح الهي 2155 کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی
432 دستگاه HPLC HPLC Waters 510 1377 كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا خ- فتح الهي 2155 کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی
433 دستگاه GC/MASS  GC/MASS Agilent 6890 1382 طيف سنجي جرمي گازي آ- فراهاني 2155 کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی
434 دستگاه DSC DSC NETZSCH 200F3 DSC 1386 اندازه گيري نقطه ذوب، دماي شيشه ، تخريب، نقطه كريستال شدن خ- باژرنگ 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
435 دستگاه DSC DSC Polymer laboratories PL   اندازه گيري نقطه ذوب، دماي شيشه ، تخريب، نقطه كريستال شدن خ- باژرنگ 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
436 دستگاه DSC DSC Perkin Elmer Pyris 1   اندازه گيري نقطه ذوب، دماي شيشه ، تخريب، نقطه كريستال شدن آ- كاظمي 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
437 دستگاه TGA TGA Perkin Elmer Pyris 1   اندازه گيري تغييرات وزني بر اثر حرارت آ- كاظمي 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
438 دستگاه TGA TGA Polymer laboratories PL   اندازه گيري تغييرات وزني بر اثر حرارت آ- كاظمي 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
439 دستگاه STA STA Polymer laboratories STA 625   اندازه گيري همزمان DSC  و TGA آ-اصغري 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
440 دستگاه TMA TMA Polymer laboratories PL   محاسبه ضريب انبساط حرارتي آ-اصغري 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
441 دستگاه DMTA DMTA Traiton Tritec 2000 DMA 1385 اندازه گيري دماي انتقال شيشه اي آ-اصغري 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
442 دستگاه DMTA DMTA Polymer laboratories PL   اندازه گيري دماي انتقال شيشه اي آ-اصغري 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
443 دستگاه TCA TCA Taurus TCA200   اندازه گيري ضريب هدايت حرارتي خ- باژرنگ 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
444 دستگاه HDT.Vicat HDT.Vicat Atsfaar MP/3   اندازه گيري نقطه نرمي و خمش در اثر حرارت خ- باژرنگ 2074 آناليز حرارتي  آزمایشگاه مرکزی
445 دستگاه رئومتر Rheometer  Paar-Physica MCR300 2002 اندازه گيري كليه خواص رئولوژيكي آ- اصل رحيمي 2145 رئولوژی آزمایشگاه مرکزی
446 تعيين شاخص مذاب MFI Zwick 4100 1997 اندازه گيري MFI آ- اصل رحيمي 2145 رئولوژی آزمایشگاه مرکزی
447 دستگاه رئومتر Rheometer Capillary Instron 3211 1995 اندازه گيري وسكوزيته  ظاهري آ- اصل رحيمي 2145 رئولوژی آزمایشگاه مرکزی
448 طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه FTIR Bruker Equinox 55 2002 طیف زیر قرمز خ-عسکری -زمانی 2076 طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی
449 آنالیز عنصری CHNS Elementar analyzer Elemental  Vario El III 2004 تعیین درصد عناصر کربن،هیدروژن -نیتروژن-گوگرد خ-عسکری -زمانی 2076 طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی
450 طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه FTIR Bruker IFS 48 1991 طیف زیر قرمز خ-عسکری -زمانی 2076 طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی
451  طیف سنجی رامان Raman Bruker FRA/106  2004 طیف رامان  خ-عسکری -زمانی 2076 طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی
452 طیف سنجی مرئی -ماورا بنفش  UV/Visible Philips Pu8800 1988 طیف ماورا بنفش و مرئی   خ-عسکری -زمانی 2076 طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی
453 طیف سنجی زیر قرمز  IR Philips  PU9712 1988                     طیف زیر قرمز خ-عسکری -زمانی 2076 طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی
454 دستگاه TENSILE MTS MTS M/10 1379 اندازه گیری مقاومت کششی،خمشی،فشاری پلیمرها آ-جهانگیری 2151 خواص مکانیکی آزمایشگاه مرکزی
455 دستگاه TENSILE INSTRON INSTRON 6025 1370 اندازه گیری مقاومت کششی،خمشی،فشاری پلیمرها آ-جهانگیری 2151 خواص مکانیکی آزمایشگاه مرکزی
456 دستگاه IMPACT ZWICK ZWICK 5102 1374 اندازه گیری مقاومت ضربه پلیمرها آ-جهانگیری 2151 خواص مکانیکی آزمایشگاه مرکزی
457 دستگاه FALLING DART DAVEN TEST DAVEN TEST - 1370 تعیین مقاوت ضربه ای فیلمهای پلی اتیلنی آ-جهانگیری 2151 خواص مکانیکی آزمایشگاه مرکزی
458 ميكروسكپ الكتروني SEM Cambridge S360 1369 تعيين ابعاد، مورفولوژي سطح خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
459 ميكروسكپ نوري OM Carl Zeiss JENAPOL 1368 تعيين ابعاد، مورفولوژي خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
460 ميكروسكپ نوري OM / HOT STAGE Carl Zeiss JENAPOL-Linkam 1368 تعيين ابعاد، مورفولوژي، بلورينگي خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
461 ميكروسكپ نوري OM Carl Zeiss JENAVERT 1368 تعيين ابعاد، مورفولوژي خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
462 ميكروسكپ نوري OM Carl Zeiss NEOPHOT 1368 تعيين ابعاد، مورفولوژي خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
463 ميكروتوم Microtome Leica Multi cut 1368 تهيه برش نازك خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
464 پوشش ده طلا Sputter coater Bio Rad E5200 1369 ايجاد لايه پوششي طلا روي نمونه خ- صدر 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
465 پراكنش اشعه ايكس (X-ray diffraction(XRD Siemens D5000 1989 طيف كريستالي ،درجه كريستالينيتي خ- تولمي 2138 میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی
466 فلورسانس اشعه ايكس (X-ray flourescence(XRF link analytical S360 1989 شنلسايي عنصري خ- تولمي 2138 x-ray آزمایشگاه مرکزی
467 نفوذ پذيري گازها gas permeability coesfeld GDP-C   نفوذ پذيري گازها خ- تولمي 2138 x-ray آزمایشگاه مرکزی
468 پراكنش نور ليزر Laser light scattering Sematech SEM-633   توزيع اندازه ذرات-جرم مولكولي خ- صدر 2138 خواص فیزیکی آزمایشگاه مرکزی
469 دانسيتومتر با 6 ستون Six column density Davenport six columns 1367  دانسيته جامدات خ- صدر 2138 خواص فیزیکی آزمایشگاه مرکزی
470 تست شعله پذيري  Flameability Stanton redcroft     تعيين شاخص اكسيژن خ- صدر 2138 خواص فیزیکی آزمایشگاه مرکزی
471 ضريب شكست به غلظت ِDN-DC OPTILAB   1382 تعيين dn / dc  خ- صدر 2138 خواص فیزیکی آزمایشگاه مرکزی
472 پتانسيل زتا Electro kinetic Analyser Anton Paar EKA 1382 تعيين پتانسيل زتا خ- صدر 2138 الکتریکی آزمایشگاه مرکزی
473 مقاومت الكتريكي Surface & volume Resistivity Davenport Daventest 1367 مقاومت الكتريكي ويژه سطح و حجم خ- صدر 2138 الکتریکی آزمایشگاه مرکزی
474 استحكام دي الكتريك Dielectric strength CEAST   1381 ولتاژ شكست -استحكام دي الكتريك عايق خ- صدر 2138 الکتریکی آزمایشگاه مرکزی
475 ثابت دي الكتريك Dielectric constant CEAST Sherring bridge 1381 ضريب اتلاف و ثابت دي الكتريك عايق خ- صدر 2138 الکتریکی آزمایشگاه مرکزی