كسب رتبه سوم درشبكه آزمايشگاهي فناوري نانو

در ششمين دوره ارزيابي آزمايشگاههاي عضو شبكه نانو (شش­ماهه دوم سال 1386)، که توسط ستاد نانوفناوری رياست جمهوری انجام می­شود، آزمايشگاههاي مركزي و عمومي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
در اين دوره ارزيابي تعداد مشتريان پژوهشگاه به لحاظ مشتري مداري، همكاري شبكه‌اي و كاركرد رشد قابل چشمگيري داشته و امتياز 79/71 را بدست آورده است.
روابط عمومي پژوهشگاه كسب اين موفقيت را به رياست پژوهشگاه، مسئولان وهمكاران فعال در آزمايشگاههاي مركزي وعمومي تبريك مي‌گويد.

نظرات

©2008 Iran polymer & Petrochemical Institute all rights reserved. Web design : Arana Network