دعوت از صنعت

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران درنظر دارد به مناسبت روز پژوهش در 25 آذرماه سال جاري نمايشگاهي را به منظور ارائه توانمنديهاي خود از دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي برگزار نمايد.

در اين نمايشگاه صاحبان صنايع مي‌توانند از طرح‌هاي تحقيقاتي و صنعتي پژوهشگاه شامل پروژه‌هاي خاتمه يافته و پروژه‌هاي در دست اجرا - مقالات و سمينارهاي ارائه شده عناوين دوره‌هاي آموزشي و كارگاهي موردنياز صنعت - اقلام پليمري توليد شده و ... ديدن فرمايند.

گروههاي مختلف پژوهشي پژوهشگاه عبارتند از: گروه لاستيك، پلاستيك، كامپوزيت، رنگ و رزين و روكشهاي سطح، سامانه‌هاي نوين دارورساني، علوم، بيوپليمر، پلي‌يورتان، فني و مهندسي و كليه اين گروهها در ارائه توانمنديهاي خود در نمايشگاه فعال هستند.

بدينوسيله از كارشناسان صنايع و مراكز علمي و تحقيقاتي دعوت مي‌شود تا در 25 آذرماه سال جاري از اين نمايشگاه بازديد به عمل آوردند.