(خداوندا) چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان كرده است . دعای عرفه ، بحار الانوار، ج 98، ص228        

پست الکترونیکی

کتابخانه

امور امور دانشجويي
کميته نانوتکنولوژي
 
كميته نانوفناوري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

كميته نانوفناوري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در سال 1383به منظور ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير مراكز علمي و پژوهشي و نهادهاي حمايتي بيرون پژوهشگاه در زمينه هاي مرتبط با فناوري نانو تشكيل شده است.

هدف اين كميته برقراري ارتباط علمي و پژوهشي با مراكز پژوهشي و دانشگاهي، كمك در پيشبرد پروژه‌هاي مرتبط با فناوري نانو، معرفي امكانات پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و آشنايي با توانايي‌هاي ساير مراكز است. اين كميته همچنين اميد دارد كه با يكسوسازي فعاليتهاي در حال انجام در اين زمينه، كمكي به پيشگيري از انجام پژوهشهاي موازي باشد.

اعضاي كميته:
1- دكترمحمد عطايي (دبير كميته)، زمينه فعاليت: نانوفناوري در مواد دنداني
2- دكترمحمد ايماني، زمينه فعاليت: نانوفناوري درسامانه‌هاي دارورساني
3- دكترحميد يگانه، زمينه فعاليت: نانو رشته ريسي و نانومواد يورتاني
4- دكترعزيزالله نودهي، زمينه فعاليت: پليمريزاسيون در سيستمهاي پخش نانو
5- دكتراعظم رحيمي، زمينه فعاليت: پوششهاي نانوكامپوزيت پليمري
6- دكترجليل مرشديان، زمينه فعاليت: فناوري نانو در فرايند پليمرها
تماس:

دبير كميته نانوفناوري
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
خروجي 15 اتوبان كرج، صندوق پستي 115/14965
تلفن: 44580085 و 44580000
فكس: 44580026