كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني

كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به عنوان يك كتابخانه تخصصي- پژوهشي همزمان با تاسيس پژوهشگاه در سال 1365 با هدف فراهم‌آوري، تهيه و نگه‌داراي منابع علمي در زمينه علوم و تكنولوژي پليمر آغاز به كاركرد و هم اكنون يكي از غني‌ترين مركز اطلاعات علوم، تكنولوژي و مهندسي پليمر مي‌باشد كه داراي بخش‌هاي ذيل مي‌باشد:

§ بخش سفارش و فراهم‌آوري منابع

شناسايي، تهيه، انتخاب، گزينش، گردآوري و به طور كلي فراهم‌آوري منابع علمي از وظايف اين بخش مي‌باشد. اين بخش كليه منابع علمي مورد نياز جامعه كتابخانه اعم از كتب لاتين- فارسي، نشريات ادواري لاتين- فارسي، پايگاه‌هاي اطلاعاتي، استانداردها، مجموعه مقالات سمينار و كنفرانس‌هاي داخلي- خارجي و غيره را به طرق مختلف و با فرمت‌هاي متنوع اعم از چاپي و الكترونيكي روي CD يا روي شبكه اينترنت و در فضاي مجازي تهيه مي‌نمايد.

به طور كلي وظيفه اين بخش خريد، اشتراك، مبادله و اهداء منابع علمي در اشكال مختلف و روزآمد نگه‌‌داشتن مجموعه مي‌باشد. هر نوع منابع موجود در كتابخانه در اين بخش ثبت مي‌شود.

§ بخش فهرست‌نويسي و نمايه‌سازي (پردازش اطلاعات)

سازماندهي، رده‌بندي، فهرست‌نويسي و نمايه‌سازي منابع علمي از وظايف اين بخش است.

كليه منابع علمي اعم از كتب، منابع‌ديداري – شنيداري، پايان‌نامه‌ها، استانداردها، گزارش پروژه‌هاي تحقيقاتي، مجموعه مقالات كنفرانس‌ها و سمينارها با فرمت‌هاي مختلف، به صورت كامپيوتري در اين بخش فهرست‌نويسي، نمايه‌سازي و آماده‌سازي مي‌‌شوند. اطلاعات كتاب‌شناختي كليه منابع علمي با بسته نرم‌افزار سيمرغ(نوسا) تحت وب پردازش، ذخيره و بازيابي مي‌شود كه هم‌اكنون اطلاعات كتاب‌شناختي منابع علمي كتابخانه از طريق شبكه پژوهشگاه و به صوردت ‌Lan و Wan قابل دسترس و جستجو مي‌باشد.

اطلاعات كتاب‌شناختي منابع علمي ين كتابخانه روي وب‌سايت مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري به آدرس( http://www.ricest.ac.ir/) و شبكه سيمرغ نيز قابل دسترس مي‌باشد.

§ بخش امانت

اين بخش وظيفه خدمات و سرويس‌دهي به مراجعان از منابع و كتب اماني فارسي و لاتين را بر عهده دارد. بخش امانت كتابخانه مجموعه غني از كتب علمي در زمينه علوم و تكنولوژي پليمر مي‌باشد كه مورد استفاده محققان و پژوهشگران است. و با توجه به اينكه اين كتابخانه بخش ديداري-شنيداري مجزايي ندارد منابع ديداري و شنيداري نيز در اين واحد نگهداري و امانت داده مي‌شود.

سيستم رده‌بندي كتابخانه LC بوده و به صورت قفسه باز اداره مي‌شود.

مجلات مهم علوم تكنولوژي پليمر است. و پژوهشگاه تنها مشترك يكسري مجلات علمي لاتين در بين مراكز پژوهشي و دانشگاهي مي‌باشد.

با توجه به اينكه امكان خريد و تهيه شماره‌هاي روي ميكروفيلم تهيه شده‌اند كه به وسيله دستگاه كپي ميكروفيلم به راحتي قابل استفاده مي‌باشد. مشخصات و اطلاعات كتاب‌شناختي مجلات روي وب سايت پژوهشگاه و سايت پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (www.irandoc.ac.ir) قابل دسترسي مي‌باشد.

§ بخش خدمات اطلاع‌رساني و تامين مدرك

وظيفه اين بخش ارائه خدمات جستجو و اطلاع‌يابي از پايگاه‌‌هاي اطلاعاتي، منابع و مجلات الكترونيكي و سايت‌هاي علمي-تخصصي به مراجعان مي‌‌باشد. هر ساله با توجه به نياز اعضاي هيأت علمي و محققان تعدادي پايگاه اطلاعاتي و منابع الكترونيكي به صورت On-Line مشترك و در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد كه در سال جاري به مجلات جان وايلي، الزوير وپايگاهCompendex(Ei-Villagee) مشترك مي‌باشد.

راهنمايي و آموزش و آشنايي مراجعان جهت اطلاع‌يابي و جستجو از منابع الكترونيك از وظايف اين بخش است.

با توجه به افزايش حجم اطلاعات علمي توليد شده در علوم مختلف و محدوديت فضا و بودجه كتابخانه‌ها امكان خريد، ذخيره و نگه‌داري همه نيازهاي جامعه كتابخانه براي آن كتابخانه‌ مقدرو و مقرون به صرفه نمي‌باشد. لذا اشتراك منابع، امانت بين كتابخانه‌اي و خدمات تحويدل مدرك امر رايج در كتابخانه‌ها مي‌باشد كه در بخش تأمين مدرك صورت مي‌گيرد.

بخش تأمين مدرك كتابخانه پژوهشگاه نيز از طريق قراردادهاي في‌مابين، عضويت در طرح امين، كنسرسيومتامين منابع علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كتابخاهه بريتانيا(BL) منابع مورد نياز اعضاء را كه در كتابخانه موجود نيست، از كتابخانه‌هاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي، شركت‌هاي اطلاع‌‌رساني، مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني شيراز و BLد تهيه مي‌نمايند.

§ عضويت در كتابخانه

دانش آموختگان علوم و مهندسي پليمر و محققان و پژوهشگران اين رشته و همچنين مراكز و مؤسسات پژوهشي، صنعتي، و ... مي‌توانند عضو كتابخانه شده و از امكانات و منابع علمي اين كتابخانه استفاده نمايند.

طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورک
Iran polymer & Petrochemical Institute all rights reserved